Ladda ner rapporten
"Svensk B2B-handel 2017"

Ladda ner rapporten
"Svensk B2B-handel 2017"

Svensk B2B-handel 2017 är andra utgåvan av Litiums årliga undersökning av den digitala handeln mellan företag (B2B). Studien har utförts i samarbete med B2B-byrån Hägvall & Sjöman under oktober-november 2017 och baseras på svar från 157 beslutsfattare.

Intresset för digital handel mellan företag fortsätter att öka – nu säljer två tredjedelar digitalt.

  • Hela 67 % av de tillfrågade B2B-företagen säljer idag digitalt vilket är en ökning från 57 % i 2016 års studie.
  • Branschtillhörighet styr i hög grad inställningen till digital handel. 93 % av företagen inom Parti- och grossisthandel säljer digitalt, endast 36 % av Konsult- och tjänsteföretagen.
  • Stora företag erbjuder också i högre grad digital handel än mindre. Av de företag som omsätter mer än 200 miljoner kronor säljer 77 % idag digitalt.
  • För 31 % av företagen står den digitala försäljningen för mer än en fjärdedel av omsättningen. Var tionde företag säljer mer än 75 % genom digitala kanaler.
  • Förväntningarna är också stora på en fortsatt ökning av den digitala affären. 94 % av företagen förväntar sig att deras digitala försäljning kommer att öka de närmaste 3 åren.
  • Parallellt planerar 53 % av de företag som ännu inte satsat på digital handel att göra det inom de kommande 3 åren. 

Enklare administration, effektivare försäljning och högre servicegrad till kund driver utvecklingen

  • Ansvaret för den digitala handeln är idag i högsta grad en kommersiell fråga. Försäljningsansvarig ansvarar även för den digitala handeln i 42 % av B2B-företagen, tätt följd av E-handelsansvarig/Digital strateg (40 %) och Marknads-ansvarig (34 %).
  • Den starkaste drivkraften för en satsning på digital handel är, både för de företag som redan säljer digitalt och de   som ännu inte gör det, att förenkla administrationen och effektivisera försäljningen, (i genomsnitt 50 %) följt av en vilja att öka servicegraden mot kunder (43 %).
  • Samtidigt fortsätter svenska B2B-företag riskera att missa möjligheterna med digital handel på grund av ett traditionellt arbetssätt och invanda rutiner vilket ses som en topp-utmaning av i genomsnitt 53% av alla respondenter.
  • Bland de som inte valt att satsa på digital handel toppas listan i år av utmaningen i att översätta komplexiteten i B2B-affären med 57 %.

Läs mer om hur undersökningen utfördes

LADDA NER 2017 ÅRS RAPPORT

Ladda hem PDF

Dela i sociala medier

Ladda ner äldre rapporter:

Svensk B2B 2016_edited.jpg

"Svensk B2B-handel 2016" - släpptes i januari 2017