Ladda ner rapporten
"Svensk B2B-handel 2016"

Ladda ner rapporten
"Svensk B2B-handel 2016"

Svensk B2B-handel 2016 är första utgåvan av Litiums årliga undersökning av den digitala handeln mellan företag (B2B). Studien har utförts i samarbete med B2B-byrån Hägvall & Sjöman under september-november 2016 och baseras på svar från 118 beslutsfattare.

Huvudresultat

  • Digital handel B2B är i full gång växer årligen med runt 10-15 procent. Stor enighet om att den digitala försäljningen kommer att öka.
  • Stor insikt om betydelsen av digital försäljning. 52 procent av de företag som ännu inte säljer digitalt, planerar göra det inom tre år.
  • Digital handel har gått från att vara ett IT-projekt till ett affärsprojekt. E-handeln integreras nu i hela affären och får en egen resultatansvarig.
  • Försäljningspotential viktigaste drivkraften för digital handel. Effektivare försäljning, bättre tillgänglighet och ökad servicegrad de främsta målen när man är igång.
  • Den största utmaningen ligger i gamla invanda mönster och rutiner, inte i teknik. Digitalisering är ett förändringsprojekt för hela organisationen, inte minst säljkåren.

LADDA NER 2016 ÅRS RAPPORT

Ladda hem PDF

Dela i sociala medier