Om Scandinavian B2B Commerce 2021

- Litiums årliga rapport om digitala affärer mellan företag (B2B).

Den skandinaviska B2B Commerce 2021-studien genomfördes av Litium i februari-mars 2021. Som grund för den kvantitativa delen av undersökningen genomfördes nio djupintervjuer med skandinaviska B2B-företag i olika branscher. Huvudstudien genomfördes sedan som en webbundersökning som skickades ut till ett begränsat urval av företag i kombination med en panel av beslutsfattare hos B2B-företag i de skandinaviska länderna - Sverige, Norge och Danmark.

Resultaten som presenteras i rapporten är baserade på 846 kvalificerade svar, bestående av 435 respondenter från Sverige, 207 från Danmark och 204 från Norge. 82% av företagen säljer direkt till företagskunder medan de andra säljer till konsumenter eller företagskunder via återförsäljare. 35% säljer också direkt till konsumenter.

Nytt för i år är en mognadsstege för digitala affärer mellan företa, B2B Commerce Maturity Ladder. Stegen delar in skandinaviska B2B-företag i fem olika mognadssteg, från de som fortfarande ligger i startgroparna för digital handel till de datadrivna företag som jobbar kontinuerligt med att utveckla sin digitala affär och sina kundrelationer.

Årets rapport är den femte upplagan. Liksom tidigare år har B2B-byrån Crescando lett projektet i samarbete med forskningsföretaget Norstat.

Här kan du ladda ner rapporten.