Om Svensk B2B-handel 2016

Svensk B2B-handel 2016 är en marknadsundersökning genomförd av e-handelsplattformen Litium i samarbete med B2B-byrån Hägvall & Sjöman under september-november 2016.

Studien utfördes i form av en webbenkät som skickades ut till ett avgränsat urval av företag i Sverige via egna kontaktlistor samt köpta register från Largest Companies. Resultatet som presenteras i rapporten baseras på svar från 118 respondenter varav 57 procent (67 företag) uppgav att någon del av företagets försäljning idag sker digitalt medan 43 procent (51 företag) inte säljer digitalt. I övrigt fördelar sig respondentgruppen enligt nedan. 

Skärmavbild 2017-01-22 kl. 14.17.30.png

 

Läs mer om undersökningen och ladda ner