Om Scandinavian B2B Commerce 2021

- Litiums årliga rapport om digitala affärer mellan företag (B2B).

Den skandinaviska B2B Commerce 2021-studien genomfördes av Litium i februari-mars 2021. Som grund för den kvantitativa delen av undersökningen genomfördes nio djupintervjuer med skandinaviska B2B-företag i olika branscher. Huvudstudien genomfördes sedan som en webbundersökning som skickades ut till ett begränsat urval av företag i kombination med en panel av beslutsfattare hos B2B-företag i de skandinaviska länderna - Sverige, Norge och Danmark.


Resultaten som presenteras i rapporten är baserade på 846 kvalificerade svar, bestående av 435 respondenter från Sverige, 207 från Danmark och 204 från Norge. 82% av företagen säljer direkt till företagskunder medan de andra säljer till konsumenter eller företagskunder via återförsäljare. 35% säljer också direkt till konsumenter.


Årets rapport är den femte upplagan. Liksom tidigare år har B2B-byrån Crescando lett projektet i samarbete med forskningsföretaget Norstat.