Om Svensk B2B-handel 2018

Studien Svensk B2B-handel 2018 är genomförd av e-handelsplattformen Litium i samarbete med Svensk Digital Handel under oktober-november 2018.

Svensk B2B-handel 2018 är tredje utgåvan av Litiums årliga undersökning av den digitala handeln mellan företag (B2B). Studien har genomförts i samarbete med Svensk Digital Handel under oktober-november 2018 och baseras på svar från 599 beslutsfattare. Årets studie är den tredje utgåvan av Svensk B2B-handel. B2B-byrån Hägvall & Sjöman har som föregående år haft uppdraget att leda arbetet. 

Liksom tidigare år utfördes studien i form av en webbenkät som skickades ut till ett avgränsat urval av företag. För 2018 har enkäten även distribuerats till en panel bestående av beslutsfattare inom B2B-företag. Resultatet som presenteras i rapporten baseras på 599 kvalificerade svar (vilket kan jämföras med 157 respondenter föregående år). Av dessa säljer 91 % direkt till företagskunder, övriga till konsumenter eller företagskunder via återförsäljare. 21 % säljer även direkt till privatkunder.

Den större respondentbasen har framförallt gett oss möjligheten att gå på djupet med att förstå skillnaderna i digital mognad mellan olika branscher och storlek på företagssegment.

B2B-rapporten 2018.png

Läs mer om undersökningen och ladda ner