Om Svensk B2B-handel

Studien Svensk B2B-handel 2017 är genomförd av e-handelsplattformen Litium i samarbete med B2B-byrån Hägvall & Sjöman under oktober-november 2017.

Årets studie är den andra utgåvan av Svensk B2B-handel. Liksom föregående år utfördes studien i form av en webbenkät som skickades ut till ett avgränsat urval av företag. Till skillnad från 2016 skickades enkäten endast till egna kontaktlistor. Resultatet som presenteras i rapporten baseras på svar från 157 respondenter varav 86 % säljer direkt till företagskunder, övriga till företag eller konsumenter via återförsäljare. 16 % säljer även direkt till privatkunder. 67 % (106 företag) uppgav att någon del av företagets försäljning idag sker digitalt medan 33 % (53 företag) inte säljer digitalt. I övrigt fördelar sig respondentgruppen enligt nedan.  

Skärmavbild 2018-01-17 kl. 10.40.36.png

 

Läs mer om undersökningen och ladda ner