Ladda ner rapporten
"Svensk B2B-handel 2018"

Ladda ner rapporten
"Svensk B2B-handel 2018"

Svensk B2B-handel 2018 är tredje utgåvan av Litiums årliga undersökning av den digitala handeln mellan företag (B2B). Studien har utförts i samarbete med B2B-byrån Hägvall & Sjöman under oktober-november 2018 och baseras på svar från 599 beslutsfattare.

Företagen satsar digitalt – men branschskillnaderna är stora

  • Studien visar på tydliga skillnaden i inställningen till digital handel mellan olika branscher och storlekssegment. Medan 81 % av företagen inom parti- och grossisthandel och 74 % av distributörerna/återförsäljarna säljer digitalt gör endast 23 % av konsult- och tjänsteföretagen det. Tillverkande företag placerar sig mittemellan med 53 %.
  • Större företag ligger längre fram i sina digitala satsningar. 61 % av de företag som omsätter mer än 200 miljoner kronor erbjuder idag digital handel medan endast 24 % av de minsta företagen, som omsätter upp till 20 miljoner, gör det. 
  • Bland de företag som säljer digitalt kan vi se en ökning i hur stor andel av för-säljningen som sker digitalt. Hos 43 % av de tillfrågade företagen står den digitala försäljningen i dag för mer än 25 % av den totala omsättningen. (Motsvarande siffra föregående år var 31 %.).
  • Den vanligaste försäljningskanalen är e-handel där kunder och återförsäljare loggar in för att lägga sin beställning. Detta erbjuds av drygt hälften (53 %) av företagen. Bland partihandlare/grossister har hela 86 % e-handel med krav på inloggning. Distributörer och återförsäljare sticker ut åt andra hållet då en             e-handel som är öppen för alla erbjuds av 59 % av företagen.
  • Den digitala B2B-försäljningen är i hög grad en fråga för marknadschefen. I 40 % av företagen ansvarar marknadschefen för den digitala affären. I knappt en tredje-del av företagen ligger ansvaret hos säljningsansvarig (32 %) eller VD (30 %).

Enklare administration och mer effektiv försäljning i fokus

  • Majoriteten av alla företag förväntar sig att den digitala försäljningen kommer fortsätta öka framöver. Drygt en tredjedel av B2B-företagen (36%) räknar med att den egna digitala försäljningen kommer att öka med 10-25 % de kommande tre åren. Nästan lika många (32 %) tror att online-försäljningen kommer öka med 25 % eller mer under samma tidsperiod.

  • En tredjedel (33 %) av de B2B-företag som idag inte säljer digitalt planerar att göra det inom tre år.

  • Det råder stor enighet mellan företag som redan säljer digital och de som planerar att göra det framöver kring vad som är de viktigaste målen och driv-krafterna för den digitala försäljningen. Att förenkla den egna administrationen och effektivisera försäljningen är den huvudsakliga drivkraften. På andra plats följer en strävan att öka servicegraden mot sina kunder. Därefter följer en vilja   att öka försäljningen till befintliga kunder och ökad nyförsäljning.

  • Precis som föregående år toppas listan över vilka utmaningar företagen som säljer digitalt ser av tre faktorer: Invanda traditionella rutiner och arbetssätt (55 %), Brist på intern digital kompetens (47 %) och Att översätta komplexiteten i B2B-försäljningen digitalt 40 %).

Läs mer om hur undersökningen utfördes

LADDA NER 2018 ÅRS RAPPORT

 

Ladda hem PDF

Dela i sociala medier

Jag godkänner att Litium lagrar och behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddspolicyn.

SVENSK B2B HANDEL 2019

Undersökningen för 2019 är nu slutförd och vi arbetar med att sammanställa alla svar från Sverige, Norge och Danmark.

Resultatet lanseras i mars 2020