Kommande studie

Vill du delta i
"Svensk B2B-handel 2018"?

Vi söker deltagare till årets undersökning via webbenkät. Om du är verksam inom B2B-branschen är du välkommen att bidra med dina erfarenheter och ta del av branschens samlade kunskap. Anmäl dig redan idag, enkäten skickas ut under oktober.